Luotettavat, tutkimukseen perustuvat internet-pohjaiset arvioinnit

Luotettavat, tutkimukseen perustuvat internet-pohjaiset arvioinnit

Kallio Oy käyttää innovatiivisia, internet-pohjaisia cut-e-menetelmiä henkilövalinta- ja henkilöstön kehitystilanteissa. 40 kielellä tarjolla olevat arviointimenetelmät ovat nopeita, luotettavia, tarkoituksenmukaisia ja käyttäjäystävällisiä. Testien dynaamisesti mukautuvat mittaustekniikat, kysymystietokannat ja -generaattorit lisäävät huomattavasti arviointien tarkkuutta. Testit täyttävät lain edellytykset: ne ovat luotettavia ja niiden käyttäjät ovat koulutettuja asiantuntijoita.