Organisaatiopsykologian palvelut

Avaimet organisaation kehittämiseen

Psykologitoimisto Kallio tarjoaa käyttöönne laajan työ- ja organisaatiopsykologian osaamisen. Autamme yrityksiä onnistumaan kehittämällä henkilöstövoimavaroja, työyhteisön toimintaa, osaamista sekä johtamistyöskentelyä. Haluaisitko lisätietoa tarjoamistamme työ- ja organisaatiopsykologiapalveluista?

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Henkilöarviointi ja syvärekrytointi

Avainhenkilöiden rekrytointi edellyttää järjestelmällistä työskentelyä prosessin alusta loppuun asti. Syvennämme jokaisen rekrytoinnin organisaation strategiaan, henkilöstöön, tehtäväkuvaan ja yksilön tilanteeseen. Valitsemme kuhunkin rekrytointiin sopivimmat välineet laajasta standardoitujen ja tutkittujen menetelmien valikoimista. Lue lisää!

Projektiarvioinnit

Suurissa rakennus- ja infrahankkeissa tarvitaan saumatonta yhteistyötä, jonka toimivuus voidaan varmistaa simulaatioarvioinneilla ennen varsinaisen hanketyön käynnistämistä.

Tiimiarviointi

Tiimiarviointien avulla voidaan rakentaa tehokkaita tiimejä, lisätä suorituskykyä ja poistaa toimintaa hidastavia kitkatekijöitä. Kallio Oy on ollut mukana mm. suurten allianssi- ja yhteistoimintahankkeiden laadunarviointitilaisuuksissa ja kehitystyöpajoissa arvioimassa tiimi- ja henkilövalmiuksia. Lue lisää!