Tiimiarviointi

Sujuvasti toimiva tiimi on menestyvän organisaation ydinyksikkö. Tehokas tiimitoiminta perustuu tietoon toiminnan sujuvuudesta, rooleista, motiiveista, osaamisesta ja toiminnan esteistä. Tiimiarviointien avulla voidaan rakentaa tehokkaita tiimejä, lisätä suorituskykyä ja poistaa toimintaa hidastavia kitkatekijöitä. Kallio Oy on ollut mukana suurten allianssi- ja yhteistoimintahankkeiden laadunarviointitilaisuuksissa ja kehitystyöpajoissa arvioimassa tiimi- ja henkilövalmiuksia.


Milloin kannattaa arvioida?

Arviointitarve voi ilmetä tiimejä perustettaessa tai toimintaa kehitettäessä. Joskus tarvitaan tarkempaa tietoa yhteispelitaidoista, suorituskyvystä tai toiminnan esteistä.  Arviointikohteina voivat olla johtoryhmät, työtiimit ja -ryhmät, allianssi- ja projektiryhmät sekä yksilöt. Monipuolisten menetelmien avulla saadaan tarkoituksenmukaista ja luotettavaa tietoa erilaisia tarkoituksia varten.

Referenssejä

Palaa palveluihin

Palaa etusivulle