Henkilöarviointi ja syvärekrytointi

Onnistuneita henkilövalintoja

Avainhenkilöiden rekrytointi edellyttää huolellista työskentelyä prosessin alusta loppuun asti. Syvennymme jokaisessa rekrytoinnissa organisaation strategiaan, henkilöstöön, tehtäväkuvaan ja yksilön tilanteeseen. Valitsemme kuhunkin rekrytointiin parhaiten soveltuvat välineet laajasta standardoitujen menetelmien valikoimasta.

Henkilöarviointi tuottaa luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi henkilövalinnoissa sekä sisäisissä henkilö- tai tehtävämuutostilanteissa. Laillistetun ammattilaisen tekemä arviointi merkitsee vastuullista, yrityksen ja yksilön oikeuksia kunnioittavaa arviointia. Organisaation tilanteen, toimintatapojen ja henkilöstön tuntemus luovat perustan luottamukseen perustuvalle yhteistyölle.

Henkilöstökonsultointi

Keskeisenä tavoitteena on toimiva yhteispeli tehokkuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahvistamme yhteistyötä ja muutosprosessien hallintaa, rakennamme motivaatiopohjaa ja sitoutumista, kehitämme tuottavia työtapoja sekä ratkomme työyhteisön jännitteitä. Kehittämämme samastumismittarin™ avulla arvioimme työyhteisön sitoutumisen ja samastumisen tilaa.

Palaa palveluihin

Palaa etusivulle

Henkilö- ja kompetenssiarviointeja voidaan käyttää

  • Ulkoisissa rekrytoinneissa
  • Sisäisissä siirroissa
  • Esimiesvalmennuksessa
  • Henkilökohtaisen valmennuksen tukena
  • Tiimien ja projektiryhmien kokoamisessa

Henkilöarviointi on kokemusta ja koulutusta vaativaa asiantuntijatyötä. Psykologitoimisto Kallio Oy:n arvioinneista vastaa henkilöarvioinnin sertifikaatin omaava psykologi. 

Henkilöarvioinnin sertifikaatti (pdf)

Ota yhteyttä ja kysy lisää!