Toimivan työyhteisön tekijä

050 584 1635

Allianssiarvioinneilla luotettavia yhteistyökumppanivalintoja

Kallio Oy toimii tiimi- ja henkilövalmiuksien arvioijana suurissa allianssi- ja yhteistoimintahankkeissa. Allianssi-malli on infra- tai rakennushankkeen keskeisten toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto. Osapuolet vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla jakaen hankkeen hyödyt ja riskit. Keskeistä on yhteinen ymmärrys, luottamus sekä työskentely avoimesti ja innovatiivisesti hankkeen parhaaksi. Tämä varmistetaan huolellisella ja asiantuntevalla arviointimenettelyllä kumppaneita valittaessa.