Toimivan työyhteisön tekijä

050 584 1635

Rekrytoinnin ja henkilöarvioinnin asiantuntija

Luotettavaa tietoa henkilövalintojen tueksi

Psykologitoimisto Kallion ydinosaamista ovat työn ja organisaatioiden kysymykset. Autamme asiakkaitamme onnistumaan henkilövalinnoissa sekä osaamisen, yhteistyön ja johtamisen kehittämisessä. Tuemme yksityishenkilöitä elämän muutostilanteissa ja käännekohdissa. Asiakaslähtöiset työtapamme rakentuvat jatkuvan kehitys- ja tutkimustyön kautta. 

Henkilöarviointi on yksi tärkeimpiä henkilöstöjohtamisen välineitä nykyaikaisissa organisaatioissa. Henkilöarviointia käytetään, kun valitaan uutta henkilöstöä, arvioidaan nykyisen henkilöstön suoriutumista ja kehitetään henkilöstön osaamista. Suomessa laki yksityisyyden suojasta työelämässä (YksL 759/2004) edellyttää, että: 

  • henkilöarvioinnit tehdään luotettavasti ja 
  • henkilöarvioijat ovat asiantuntevia. 

Psykologisia henkilöarviointeja voivat tehdä vain laillistetut psykologit. Työnantajan on varmistettava, että nämä edellytykset täyttyvät.

Mukana henkilöstöprosessin eri vaiheissa

Ydinpalvelumme kattavat henkilöstöprosessin vaiheet henkilöstöstrategiasta ja rekrytoinnista uudelleenohjaukseen: rekrytoinnista työyhteisön yhteispelin kehittämiseen ja johtamistyön vahvistamiseen. Teemme yhteistyötä kaikenkokoisten yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa. Asiakkainamme on myös yksityishenkilöitä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Ajankohtaista