Toimivan työyhteisön tekijä

050 584 1635

Johdon ja esimiesten muutostyönohjaus

Psykologitoimisto Kallion kehittämä johdolle ja esimiehille suunnattu palvelu kohdistuu muutostilanteiden hallintaan. Palvelu sovitetaan asiakkaan tilanteeseen ja toteutetaan käytännöllisinä askeleina kohti muutostavoitetta.

Johtamisarviointi

Onnistunut johtaminen pohjautuu luotettavaan tietoon johtamistyön eri osa-alueista, jolloin saadaan tarkka kuva kehittämisen pohjaksi. Kallio Oy on erikoistunut arviointien pohjalta tapahtuvaan henkilöjohtamisen kehittämiseen. Johtamisarvioinneissa käytetään tilastollisesti validoituja menetelmiä, joista suurin osa joustavasti ja nopeasti toteutettavia nettitestejä. Arviointien avulla voidaan selvittää esim. johtamiseen suuntautumista, motivaatiotekijöitä, päätöksen- ja ratkaisuntekovalmiuksia sekä strategisia ja henkilöjohtamisen kompetensseja.

Palaa palveluihin

Palaa etusivulle